Raamatupidamise põhiteenus algdokumentide sisestusest kuni aastaaruande koostamiseni:

 • Dokumentide käsitlus
 • Maksuarvestus
 • Põhivarade arvestus
 • Palgaarvestus
 • Investeeringute ja laenude arvestus
 • Laoarvestus (sh objektiarvestus)
 • Finantsnõustamine

Eritööd:

 • Personaliga seotud lepingute koostamine (käsundus-, töövõtu-, tööleping) 
 • Statistikaaruanded
 • Eelmiste perioodide korrastus
 • Aastaaruande koostamine